Wiadomości

Większa transparentność w walce z marnowaniem żywności

Czwartek, 21 września 2017
Tesco, jako pierwsza sieć handlowa w Polsce i Europie Środkowej, opublikowała dane dotyczące skali marnowania żywności wewnątrz firmy w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Podobne dane dla Tesco w Wielkiej Brytanii publikowane są od czterech lat.
Decyzja o publikacji danych demonstruje pełną transparentność Tesco w zakresie walki z marnowaniem żywności. Poznanie zjawiska ma pomóc w lepszej identyfikacji jego przyczyn i w dalszym zmniejszaniu jego skali.

Ponadto, grupa Tesco ogłosiła wspólnie z 24 największymi globalnymi dostawcami firmy, deklarację dotyczącą zmniejszenia skali marnowania żywności w ich organizacjach o połowę do roku 2030 oraz publikacji w ciągu 12 miesięcy danych odnośnie marnowania żywności, a także podjęcia kroków w celu zmniejszania skali tego zjawiska w łańcuchu dostaw i w domach klientów.

W roku finansowym 2016/17 w Polsce:
  • Tesco sprzedało 1 153 504 ton produktów żywnościowych,
  • 16 851 ton to nadwyżki żywności - produkty niesprzedane klientom,
  • 6 285 ton z powyższej liczby to żywność nadająca się do spożycia, gdzie:
  • 1 622 tony zostało przekazane organizacjom charytatywnym bądź jako pokarm dla zwierząt,
  • 4 663 tony zostały wyrzucone.
Największą część wyrzucanej żywności stanowią produkty świeże - warzywa i owoce (42%) oraz pieczywo (18%). Równocześnie produkty te są podstawą darowizn dla banków żywości i organizacji charytatywnych.

W roku 2016/17 Tesco przekazało bankom żywności i innym lokalnym organizacjom 1 618 ton pełnowartościowej żywności bezpośrednio ze swoich sklepów. Od momentu rozpoczęcia współpracy w roku 2013, łączna waga przekazanej żywności to 3 684 ton, co odpowiada 8 771 428 posiłków (dane do kwietnia 2017). Produkty przekazuje już 220 sklepów firmy w całym kraju.tagi: Tesco, żywność, handel, marnowanie żywności, banki żywności,